ETAC Poland Tczew

Kotłownia:

 • Kotłownia gazowa 900kW w kaskadzie 3x300kW.
 • Instalacja gazowa wraz z detekcją gazu.

Instalacja C.O.:

 • Ogrzewanie podłogowe wraz z automatyką kompatybilna z systemem BMS.
 • Grzejniki kanałowe.
 • Grzejniki płytowe stalowe.

Instalacja C.T. moc 670kW:

 • Zasilanie nagrzewnic - 15szt.
 • Zasilanie central wentylacyjnych - 12szt.
 • Odzysk ciepła z agregatów wody lodowej 2x60kW.
 • Odzysk ciepła ze sprężarek powietrza technicznego.
 • Odzysk ciepła z instalacji wentylacji technologicznej.

Instalacja Wody Lodowej:

 • Instalacja agregatów wody lodowej moc 2x461kW.
 • Instalacja pompowni I w podziemnej komorze układ 2 pomp TPE100-240.
 • Instalacja pompowni II w budynku układ 2 pomp TPE100-240.
 • Instalacja rurarzu i izolacja matą kauczukową  wody lodowej Dn220 o łącznej długości około 400mb.
 • Montaż wielofunkcyjnych automatycznych zaworów równoważących z siłownikami sterowanych w systemie BMS.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i Urząd Gminy w Pucku

 • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnych.
 • Przebudowa instalacji wentylacji w MOKSiR jak i UG w Pucku.

Laboratorium Eurofins Malbork

 • Dostawa i montaż centrali.
 • Dostawa i montaż układu klimatyzacji MDV.
 • Instalacja układu wentylacji i klimatyzacji.

Drukarnia Normex Gdańsk Kokoszki

 • Instalacja układu wentylacji – centrale o łącznej wydajności 27.000 m3/h z palnikiem gazowym i układem chłodzenia.
 • Instalacja układów niezależnych typu split 8kpl.
 • Instalacja C.O., C.T., WOD – KAN, gazowa oraz p.poż.
 • Instalacja kotłowni o mocy 60 kW.
 • Instalacja systemu detekcji gazu.
 • Montaż ceramiki sanitarnej.
Restauracja Nina w Lęborku

Restauracja Nina w Lęborku

 • Instalacja wentylacji i klimatyzacji w salach restauracyjnych wraz z zapleczem kuchennym.
 • Wykonanie pomieszczeń chłodni i mroźni wraz z doborem i kompletacją urządzeń i armatury chłodniczej.

Hotel Hampton by Hilton

 • Instalacja 12 układów klimatyzacji VRF LG o łącznej mocy 347,36 kW.
 • Instalacja układów chłodniczych central wentylacyjnych – 5 kpl.
 • Instalacja układów niezależnych typu split – 7 kpl.
 • Wykonanie komór chłodniczych i mroźniczych wraz z doborem i kompletacją urządzeń i armatury chłodniczej.

Hotel IBB Długi Targ

 • Instalacja 6 układów klimatyzacji VRF LG o łącznej mocy 264,56 kW.
 • Instalacja układów chłodniczych central wentylacyjnych – 2 kpl.
 • Instalacja układów niezależnych typu split – 5 kpl.

Alteams Poland Sp. z o. o.

 • instalacja wentylacji hal produkcyjnych.
 • instalacja nawilżania w serwerowni.
 • instalacja klimatyzacji.

Chemco Sp. z o.o.

 • instalacja wentylacji hali produkcyjnej.
 • instalacja odciągów technologicznych.
 • instalacja chłodzenia procesowego (woda lodowa).
 • instalacja technologiczna służąca do transportu półproduktów na terenie zakładu (instalacja polipropylen i polietylen).
 • instalacja kotłowni o mocy 450 kW.
 • instalacja systemu detekcji gazu.
 • instalacja nagrzewnic wodnych.
 • instalacja destryfikatorów powietrza.
 • instalacja ciepła technologicznego.

Control Solution:

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych i hali produkcyjnej.
 • instalacja klimatyzacji VRF pomieszczeń biurowych MIDEA.
 • instalacja destryfikatorów powietrza

Morski Terminal Kontenerowy DCT (Deep Water Container) – wschodnie skrzydło

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych.
 • instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
 • instalacja kotłowni o mocy 500 kW.
 • instalacja systemu detekcji gazu.
 • instalacja C.O., C.T.
 • instalacja WOD-KAN.
 • instalacja gazowa.

DKS ul. Magnacka

 • instalacja wentylacji hali i pomieszczeń biurowych.
 • instalacja klimatyzacji VRF SAMSUNG.

DKS ul. Energetyczna

 • wykonanie projektu.
 • instalacji kotłowni gazowej na bazie 2 kotłów o łącznej mocy 550 kW.
 • instalacja ogrzewania podłogowego o powierzchni 1000 m².
 • instalacja WOD - KAN.
 • wewnętrzna instalacja p.poż.
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Inter-Play

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych.

Flexistyle

 • instalacja gazowa
 • instalacja nagrzewnic gazowych

Budynek Biurowy ul. Jarzębinowa

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych.
 • instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
 • kotłownia, instalacja C.O., C.T.
 • instalacja WOD-KAN.
 • instalacja gazowa.

Przebudowa lotniskowego składu MPS

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych i magazynowych.
 • instalacja kotłowni o mocy 30 kW.
 • instalacja C.O., C.T.
 • instalacja WOD - KAN.
 • wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż.

Meyn Polska Sp. z o.o.

 • instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych VRV DAIKIN.

Pomorska Komunikacja Samochodowa – PKS w Wejherowie

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych i magazynowych.
 • instalacja kontroli poziomu stężeń tlenku i dwutlenku węgla.

Corleonis Sp. z o.o. S.K.A.

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych i hali.

Apex Thermo-King Sp. z o.o.

 • instalacja wentylacji pomieszczeń biurowych i hali produkcyjnej.
 • instalacja ogrzewania hali produkcyjnej (gazowe aparaty grzewczo – wentylacyjne).
 • instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
 • instalacja kotłowni o mocy 90 kW.
 • instalacja C.O., C.T.
 • instalacja WOD-KAN.
 • instalacja gazowa.
 • instalacja odprowadzenia spalin.
 • wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż.
 • instalacja systemu detekcji gazu.

Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.

 • instalacja klimatyzacji VRF SAMSUNG.

Salon Nissan KMJ Kaszubowski:

 • instalacja ogrzewania podłogowego o powierzchni 500m².
 • instalacja wod – kan.
 • instalacja kotłowni gazowo - olejowej o łącznej mocy 300 kW.
 • instalacja systemu detekcji gazu.
 • instalacja odwodnienia liniowego wraz z separatorem substancji ropo pochodnych.